Холбоо барих

Монгол хэл, бичиг, уранзохиол mhbuz@itpd.mn
Математик mathematics@itpd.mn
Физик physics@itpd.mn
Хими chemistry@itpd.mn
Биологи biology@itpd.mn
Мэдээллийн технологи informatics@itpd.mn
Гадаад хэл foreignlanguage@itpd.mn
Түүх нийгмийн ухаан, бизнес судлал tnu@itpd
Газарзүй geography@itpd.mn
Дизайн технологи dudt@itpd.mn
Спорт, эрүүл мэнд bt@itpd.mn
Урлаг urlag@itpd.mn
Цахим хуудастай холбоотой асуудлыг хүлээж авах хаяг bagsh@itpd.mn
Утасны жагсаалт
  • СӨБ, Бага боловсролын сургалтын алба - +976-70140058
  • Хэл, нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны алба - +976-70140053
  • Байгалийн ухааны алба - +976-70140054
  • Цахим сургалтын алба - +976-77100056
  • Захиалгат сургалтын алба - +976-70140057
  • Төлөвлөлт мониторингийн алба - +976-70140052
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • Санхүү - +976-70140067
  • БМДИ - +976-77100069