Холбоо барих

Монгол хэл, бичиг, уранзохиол mhbuz@itpd.mn
Математик mathematics@itpd.mn
Физик physics@itpd.mn
Хими chemistry@itpd.mn
Биологи biology@itpd.mn
Мэдээллийн технологи informatics@itpd.mn
Гадаад хэл foreignlanguage@itpd.mn
Түүх нийгмийн ухаан, бизнес судлал tnu@itpd
Газарзүй geography@itpd.mn
Дизайн технологи dudt@itpd.mn
Спорт, эрүүл мэнд bt@itpd.mn
Урлаг urlag@itpd.mn
Цахим хуудастай холбоотой асуудлыг хүлээж авах хаяг bagsh@itpd.mn
web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069