Танилцуулга

2021-08-12-ны өдөр 16 цагийн үед

Танилцуулга

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн санаачилгаар сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтанд зориулсан онлайн зөвлөмжийн цахим хуудсыг нээн ажиллуулж байна. Энэхүү цахим хуудсаар дамжуулан багш нарт мэргэжлийн онол, арга зүйн зөвлөмж, мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүргэх болно.

Цар тахлын нөхцөлд "Суралцагчдын хоцрогдолыг нөхөх, арилгах цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг дэмжих, багш нарт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор судлагдахуун бүрээр зөвлөмж бэлтгэн онлайн хэлбэрээр түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Иймд ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтан та бүхнийг манай цахим хуудсаар зочилж бидэнтэй хамтран ажиллахыг урья.

Дараагийн зөвлөмж гаргахад шаардлагатай асуулт, санал, хүсэлтээ дараах ангиллын дагуу цахим шуудангаар ирүүлэх боломжтой.

Судлагдахуун

Цахим шуудан

Монгол хэл, бичиг, уранзохиол

mhbuz@itpd.mn

Математик

mathematics@itpd.mn

Физик

physics@itpd.mn

Хими

chemistry@itpd.mn

Биологи

biology@itpd.mn

Мэдээллийн технологи

informatics@itpd.mn

Гадаад хэл

foreignlanguage@itpd.mn

Түүх, нийгмийн ухаан, Бизнес судлал

tnu@itpd

Газарзүй

geography@itpd.mn

Техник технологи, зураг дизайн

dudt@itpd.mn

Биеийн тамир, эрүүл мэнд

bt@itpd.mn

Урлаг

urlag@itpd.mn

Цахим хуудастай холбоотой асуудлыг хүлээж авах хаяг bagsh@itpd.mn

 

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069