Та зөвлөмж "АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ, СУРГАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗО "-ийг/ыг үзэж байна.

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ, СУРГАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
12 дугаар ангийн сурагчдад АМЧБОҮА-нд эцэг  эхийн үүрэг, багшаас дэмжлэг үзүүлэх нь

Илтгэгч: Нийслэлийн 45 дүгээр сургуулийн сургалтын менежер Н.Мөнхчимэг
 

Файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069