Та зөвлөмж "Нэг дэлхий-Нэг гэр бүл "-ийг/ыг үзэж байна.

Дэлхийн бүх хүүхдүүд ёс заншил, арьс өнгө өөр өөр ч хэрэглээ, хэрэгцээ ижил гэдгийг ойлгож үл ялгаварлан , хуваалцах, хамтран оршино. Тухайн хичээлийг танхим болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулж болно. ЗАН-ээрээ хамтран ажилласан. Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг хүүхэд болон эцэг эхэд хүргэх арга зүйд суралцсан цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж сурсан. Энэхүү сургалт, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бүлгийн насанд тохируулан өөрчлөн бусад чиглэлүүдтэйгээ уялдуулан хувилбарт оруулан ашиглаж болно.Доорх холбоосоор орж цахим хэлбэрээр үзэж болно.
https:/www.youtube.com/watch?v=2V996CT-JHo
https://online.fliphtml5.com/heoqa/jpxu/

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069