Та зөвлөмж "Холтсоор урлая "-ийг/ыг үзэж байна.

Төсөлт үйл ажиллагаагаар хүүхдийг бүтээлч үйлийг хөгжүүлэхэд зориулсан хүүхэд гэр бүлийн, найз нартайгаа хамтран хийх, багш нар шууд хэрэглэх боломжтой. Холтсыг ашиглах бүтээлч санаанд суралцсан. Үйл ажиллагааны олон хэлбэрт хувирган зааж болно.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069