Та зөвлөмж "Дусалхүү мазаалайд тусалсан нь "-ийг/ыг үзэж байна.

Сонирхлын бүлгээр баг болон нэгдэж бодит байдлаас сэдэвлэн сургамжит өгүүлэг зохион, комик номын зургийг өөрсдөө зурж бүтээсэн.Багш нар хүүхдийн хүлээн авах чадварт тохируулан төлөвлөлтөөс тоглоом, дасгалыг сонголт хийж ажиллах боломжтой. МХТ-ийг ашиглах чадварт ахиц гарсан. Дэлхийн том хичээл -тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаар олон шинэ зүйлд суралцсан

Сэтгэгдэлүүд

purewdulam
2021-05-06
"Дусалхүү Мазаалайд тусалсан нь" номны сонсох хувилбар https://www.youtube.com/watch?v=vQkd7y-3Id0
purewdulam
2021-05-06
https://www.youtube.com/watch?v=vQkd7y-3Id0
Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069