Та зөвлөмж "Тэгш бус байдлыг бууруулах "-ийг/ыг үзэж байна.

Хэл ярианы хичээлийг тоглоомын аргаар дамжуулан зан чанар харилцаан дээр тулгуурлан тогтвортой хөгжлийн боловсролд нийцүүлэн дасгал даалгаварыг liveworksheet, H5p вэб сайтыг ашиглан интерактив хичээлийг бэлтгэж хичээлийн холбоос болгон оруулан сургалт үйл ажиллагааны төлөвлөлт боловсруулсан.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069