Та зөвлөмж "“Алтан уул” сургамжит үлгэр "-ийг/ыг үзэж байна.

1. Комик цувралаар /Ардын уламжлалаар цаашаа үргэлжлэх боломжтой./
2. Цахим хичээл хэлбэрээр бэлтгэсэн.
Онцлог нь: Дасгал, даалгавар, ТОМ НОМ бүтээх бүх үйлийг хүүхдээр өөрөөр нь бие даан үйлдүүлэхийг зорьж танхим болон онлайн 2 хувилбараар бэлтгэсэн. Ямар ч хувилбар, хэлбэрээр бүрэн ашиглах боломжтой. Багш нар видео үлгэр болон дасгал даалгаврын холбоосыг сургалтын бүх чиглэлд сургалт, үйл ажиллагаагаар уялдуулах ашиглах боломжтой.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069