Та зөвлөмж "Өөрт байгаа бүхнээ хуваалцъя "-ийг/ыг үзэж байна.

1. Сургалт үйл ажиллагаанд ашигласан сургалтын хэрэглэгдэхүүн, сургамжит үлгэр өгүүллэг, хөдөлгөөнт дуу, багшийн үзүүлэн том зэргийг багш нар өөрсдөө зохиомжлон хийж дүрсжүүлэн, дуу оруулж бүтээсэн нь илүү онцлог, шинэлэг болсон.
2. Багш нар компьютерийн хэрэглээ болон Affter Effect, Edius, Filmora, Photo shop зэрэг программуудыг хэрэглээ болгож цахим сан бүрдүүлсэн.
3.Бидний боловсруулсан сургалт үйл ажиллагаа нь алхам бүрт хүүхдийн үйлийг дэмжиж түүнийг нь үнэлсэн хүүхдэд сонирхолтой, тэдний хэрэгцээ шаардалагад нийцсэн хүүхэд төвтэй үйл ажиллагаа болж чадсан.
4. Багш нарт зориулсан нэмэлт материалыг аргачлалтай нь хангалттай бэлтгэж өгснөөр багш нарт шууд ашиглах боломжийг олгож өгч байгаа юм.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069