Та зөвлөмж "Дэлхийн том хичээл-тогтвортой хөгжлийн боловсрол” хичээлийн "-ийг/ыг үзэж байна.

Энэхүү зөвлөмж нь суралцагчдыг ТХБ-ын мэдлэг чадвар, арга хандлага эзэмших болон тогтвортой амьдралын хэв маяг, зан үйлд суралцах үйлд хөтлөх болон трансформатив арга зүйд суурилсан хичээлүүд бүтээхэд багшид арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Багш та хичээл төлөвлөлт боловсруулахдаа бидний санал болгож буй “Дэлхийн том хичээл”-ийн арга зүйгээс санаа авахын зэрэгцээ Bagsh.itpd.mn сайтад байршуулсан нөөц материалууд, “ДЭЛХИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ-ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ” үйл ажиллагааны удирдамжийг ашиглаарай.

Сэтгэгдэлүүд

Aдъяасүрэн
2021-04-13
МАШ ИХ БАЯРЛАЛАА ИХ МЭДЭЭЛЭЛ АВЛАА УДАХГҮЙ НЭГ ЗАГВАРЫГ САНАЛ БОЛГОНО
Оюунчимэг
2021-03-31
удирдамж хаанаас авах вэ
Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069