Та зөвлөмж "АРГА ЗҮЙН НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ "-ийг/ыг үзэж байна.

Дээрх арга зүйгээс гадна оролцоонд суурилсан бүтээлч, идэвхтэй сургалтын арга зүй /Creative teaching methodology for participatory classroom teaching and learning/-ээр хичээл, үйл ажиллагаагаа удирдах нь чухал.

★ Асуудал дэвшүүлэх сургалтын арга зүй Problem-Based Learning /PBL/ нь тухайн хичээлийн агуулга болон амьдрал ахуйтай холбогдох асуудлыг дэвшүүлэн гаргаад түүнийг хамтран шийдвэрлэх явцдаа мэдлэг, чадвар эзэмшихэд чиглэгдсэн арга зүй юм. Энэ арга зүйг шинжлэх ухааны шинэ ухагдахуун, мэдлэгийг сурагчдаар өөрсдөөр нь бүтээлгэж, мэдлэг, ойлголтыг гүн гүнзгий эзэмшүүлэхэд түлхүү ашигладаг. Асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх арга зүйг ашиглах үед багш нар хүрээлэн байгаа байгаль орчин, нийгмийн салбарын хүрээнд бодитой оршин буй асуудлуудыг сурагчдаар хэлэлцүүлэх замаар дэвшүүлэн гаргаж тавиад түүнийг шийдэх явцдаа тухайн хичээлтэй холбогдох шинэ мэдлэг, чадвар эзэмших боломжийг бүрдүүлдэг онцлогтой.

Файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069