Та зөвлөмж "БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ СЭДВИЙГ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ "-ийг/ыг үзэж байна.

Үндэслэл, хэрэгцээ 

Дэлхий нийт, улс орон бүр тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалаар байгальорчноохайрлан хамгаалахын төлөөх үйлсэд нэгдэж байна. Бүх шатны боловсролын агуулгыг тогтвортой хөгжлийн төлөөх үзэл баримтлалаар баяжуулан эх дэлхий, улс орон нутгийн хаа байгалийн баялаг, өвийг хайрлан хамгаалах, экосистемийн үйлчилгээг хүртэхдээ нөхөн сэргээгдэх даацаас нь хэтрүүлэхгүйгээр зохистой хэрэглэх мэдлэг чадвар, хандлагыг ирээдүй хойч үеийнхэндээ төлөвшүүлэх замаар амьдралын нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн боловсролыг эзэмшүүлэх шинэ зорилт бидний өмнө тулгарч байна.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069