Та зөвлөмж "Боловсрол дэлхий ертөнцийг хувирган өөрчилж чадна "-ийг/ыг үзэж байна.

Сургалтын үр дүн: 

• Амьдралыг хувирган өөрчлөх боловсролын хүчийг ойлгоно. 

• Хүн бүр боловсролд адил тэгш хүртээмжтэй байж чаддаггүйг мэдэж авна 

• Онлайн арга хэрэгслийг ашиглан дэлхийн хэмжээний боловсролын дата мэдээллийг тайлбарлана 

• Ятган итгүүлэх зорилгоор бичих арга техникт суралцана 

• Дэлхий даяар боловсрол тэгш хүртээмжтэй байхын төлөө нөлөөллийн ажил хийнэ. 

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069