Та зөвлөмж "Жендэрийн тэгш байдлын төслийн танилцуулга "-ийг/ыг үзэж байна.

Жендэрийн тэгш байдал гэж юуг хэлэх вэ? Дэлхийн хөгжлийн зорилгод тодорхойлсноор мөн дэлхий нийтэд хэрэглэж байгаа тодорхойлолтоор: 

• Бүх охид, эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг бүх газарт таслан зогсоох 

• Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийг таслан зогсоох 

• Охид, эмэгтэйчүүдийн бие махбод, сэтгэл санаа, бэлгийн эрүүл мэндэд хохирол учруулах бүх зан үйл, уламжлалыг таслан зогсоох 

• Эмэгтэйчүүдийн гэрийн хөдөлмөрийг хүлээн зөвшөөрч үнэлэх. Улс төр, эдийн засаг ба нийтийн талбарт оролцох бодит боломжтой байх, дуу хоолойгоо гаргах тэгш боломжийг эдлэхэд нь охид, эмэгтэйчүүдийг урамшуулан дэмжих 

• Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрхүүдийг нь хамгаалах 

• Эмэгтэйчүүдэд өмчтэй байх, газар болон бусад өмчийг захиран зарцуулах, санхүүгийн үйлчилгээ, өв залгамжлах, байгалийн баялаг зэрэгт эмэгтэйчүүдэд тэгш хүртээмжтэй байх шинэчлэл зэрэг жендерийн тэгш байдлыг хангах бодлого, хуулийг гаргах.

Файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069