Та зөвлөмж "НИЙТЛЭГ УХАГДАХУУНУУДЫГ СОРИХ НЬ "-ийг/ыг үзэж байна.

• Эдийн засгийн асуудлууд байгаль орчны асуудлуудтай салшгүй холбоотойг ойлгодог болох 

• Хүрээлэн буй орчны боловсролын түгээмэл хандлагад шүүмжлэлтэй хандах 

• Эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны асуудлуудыг өөр өнцгөөр харж эхлэх 

Файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069