Та зөвлөмж "ОРШИН СУУГАА ГАЗАРТ НЬ ҮЙЛДЭГДЭЖ БУЙ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ОЙЛГОХ "-ийг/ыг үзэж байна.

Зорилт: Хүчирхийлэл гэж юу болохыг ойлгох, түүний илрэх олон хэлбэрийг таньж мэдэх, 

• Дэлхийд үйлдэгдэж байгаа хүчирхийллийн олон шалтгааныг судалж үзэх 

• Дэлхийн ба орон нутгийнхаа түвшинд үйлдэгдэж байгаа хүчирхийллийн уялдаа холбоог олж харах 

• Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх шийдлүүдийг бодож олох

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069