Та зөвлөмж "Зуслангийн багш нар "-ийг/ыг үзэж байна.
  1. Хэрэгцээ, үндэслэл:

Даяаршил, шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлийн эрин үе нь нээлттэй, өрсөлдөөнтэй, хязгааргүй мэдээлэл бүхий, хурдтай өөрчлөгдөж буй орчинд амьдрах чадварыг хүн бүрээс шаардаж байгаагаас дэлхийн улс орнууд боловсролын бодлогоо шинэ зуунд хүн төрөлхтний нийтлэг асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцох мэдлэг чадвартай, бүтээлч, хариуцлагатай, насан туршдаа суралцах чадвартай иргэн төлөвшүүлэхэд чиглүүлж байна[1]. Үүний зэрэгцээ байгаль орчны доройтол нь хүмүүст эх дэлхий, байгаль орчинтойгоо зохицон, амьдралын чанараа хадгалан хөгжих хэрэгцээг буй болгож байна.

Нийгэм болоод байгалийн зохицол нь хүн бүхнээс ёс суртахуун, төлөвшил, ухаалаг шийдвэр гаргах мэдлэг, чадвар, үнэт зүйлсийг шаардах боллоо. Иймээс хүн төрөлхтөнд тогтвортой хөгжих хэрэгцээ үүсэж байгаа бөгөөд энэ хэрэгцээг боловсролын бодлогоор тэр дундаа суралцагч иргэн бүрийг ухаалаг, хариуцлагатай хэрэглээнд суралцахад нь дэмжих  зорилгоор энэхүү модульт сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан болно.

Файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069