Та зөвлөмж "Тогтвортой хөгжлийн боловсролтой физикийн багш мэргэжилтэн "-ийг/ыг үзэж байна.

ТАВАН талбар нь:

  1. Олон улсын болон үндэсний боловсролын болон хөгжлийн бодлогод ТХБ-ыг "амьд" холбоогоор нийцэмжтэй нягт уялдуулах;
  2. Боловсролын байгууллагуудад ТХБ-ын санаануудыг  боловсролын байгууллага бүр нийт байгууллагын үйл ажиллагаа болгон дэмжих;
  3. ТХБ эзэмшүүлэгч, цаашид "Өөрчлөлтийн эзэд хөтөч" болгох чиглэлээр багш, сурган хүмүүжүүлэгч нарыг улам сайн бэлтгэн  мэргэшүүлэх;

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069