Та зөвлөмж "“ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙ” СЭДВИЙГ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨ "-ийг/ыг үзэж байна.
  1. Үндэслэл, хэрэгцээ

Дэлхий нийт, улс орон бүр тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалаар байгаль орчноо хайрлан хамгаалахын төлөөх үйлсэд нэгдэж  байна. Бүх шатны боловсролын агуулгыг тогтвортой хөгжлийн төлөөх үзэл баримтлалаар баяжуулан эх дэлхий, улс орон нутгийнхаа байгалийн баялаг, өвийг хайрлан хамгаалах, эко системийн үйлчилгээг хүртэхдээ нөхөн сэргээгдэх даацаас нь хэтрүүлэхгүйгээр зохистой хэрэглэх мэдлэг чадвар, хандлагыг ирээдүй хойч үеийнхэндээ төлөвшүүлэх замаар амьдралын нөхцөлийг    эзэмшүүлэх шинэ зорилт бидний өмнө тулгарч байна.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069