Та зөвлөмж "№3 "-ийг/ыг үзэж байна.

Зурагзүйн сургалтад хэрэглэх биет загвар тоглоомууд нь аль болох богино хугацаанд
сургалтын даалгаварыг хөгжүүлж, үйлийн судалгаа хийх явцад сурагчдын сэтгэх, зохиох,
бүтээх идэвх сонирхолыг өрнүүлэхэд оршино.

Файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069