Та зөвлөмж Бага боловсролын IV-V анги -ийг/ыг үзэж байна.

Бага боловсролын түвшинд нийгмийн ухааныг судлах үзэл баримтлалын онцлог нь 4, 5-р ангийн буюу 9-11 насны сурагчид өөрсдийн амьдарч буй нийгэм ба хүмүүсийг илүү сайн ойлгох, хамт олон, бүлгийн гишүүн болох, тэдгээрийн үйл явцад оролцох, хувь нэмрээ оруулах, нийгмийн асуудалд өөрийн гэх эргэцүүлэл, шүүмжлэлтэй хандах, үнэлэлт өгөх наад захын чадвартай болоход оршино. Иймээс бага боловсролын нийгмийн ухаанаар сурагчид өөрийн гэр бүл, сургууль, нутгийн нийгэм, аж ахуй, соѐлын амьдрал хийгээд Эх орныхоо түүхийн нэн гол үйл явдлуудтай танилцаж, эдгээрийн талаар зөв ойлголт, оролцоо, хандлагын зохих чадвартай болгохын тулд багш та энэхүү арга зүйн зөвлөмжийг сайтар судлаарай. Зөвлөмж шинэчлэхтэй холбоотой санал, хүсэлтээ baga@itpd.mn цахим шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү. 

 

Зөвлөмжийг дэлгэрэнгүйгээр үзэх бол хавсралт файлыг нээж үзнэ үү.

Амжилт хүсье

Файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

Утасны жагсаалт
  • СӨБ, Бага боловсролын сургалтын алба - +976-70140058
  • Хэл, нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны алба - +976-70140053
  • Байгалийн ухааны алба - +976-70140054
  • Цахим сургалтын алба - +976-77100056
  • Захиалгат сургалтын алба - +976-70140057
  • Төлөвлөлт мониторингийн алба - +976-70140052
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • Санхүү - +976-70140067
  • БМДИ - +976-77100069