Та зөвлөмж "Агаарын даралт, түүний хуваарилалт "-ийг/ыг үзэж байна.

ЭЭЛЖИТ  ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хичээлийн сэдэв: Агаарын даралт, түүний хуваарилалт

Хамрах хүрээ: ЕБС-ийн YII анги

Судлах цаг: 40 минут

 

Суралцахуйн зорилт: Цаг агаарын төлөв байдлыг ажиглах, хэмжих, дүрслэл ашиглах замаар шинжлэн судлах арга барилаа хөгжүүлж, амьдралдаа ашиглах

 

Зорилго: Агаар даралттай болохыг сорилоор илрүүлэн, агаарын өгсөх уруудах хөдөлгөөнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг туршилтаар баталж, туршилтын  үр дүнд тулгуурлан дэлхийн даралтын бүсийг тодорхойлж, шинлэн судлах арга барилаа хөгжүүлэх

Зорилт:

 • Агаар даралттай болохыг сорилоор илрүүлэх
 • Агаарын өгсөх уруудах хөдөлгөөнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг туршилтаар батлах
 • Туршилтын үр дүнд тулгуурлан дэлхийн агаарын даралтын бүсүүдийг тодорхойлох
 • Шинжлэн судлах арга барилаа хөгжүүлэх

 

Аргазүй:  Мэдлэг бүтээх, шинжлэх ухаанч арга барил, харилцан ярилцах, үзүүлэн таниулах, багаар ажиллах, гэрлэн дохионы арга

 

Хэрэглэгдэхүүн:  Шилэн сав, лаа, асаагуур, утаа гаргах зүйл(арц, хүж), мөс, 2 ширхэг термометр, хуванцар сав 3 ширхэг, газарзүйн зураг, даралтын бүсийг тэмдэглэх үзүүлэн, тараах материал, ажлын хуудас, ус.

 

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
 • Сургалтын алба - +976-70140053
 • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
 • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
 • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
 • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
 • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
 • БМДИ - +976-77100069