Та зөвлөмж "№7 "-ийг/ыг үзэж байна.

Сурагчдыг багаар ажиллуулах нь сайн муу хоёр талтай харагддаг. Муу талыг арилгахын тулд баг бүр, сурагч бүрийн онцлог түвшинд тохирсон  ялгаатай даалгавар боловсруулж өгөх шаардлагатай байдаг. Хүүхдийг оншлох олон аргууд байдаг. Жишээлбэл: Блүм таксономын арга, дүрсээр таних, өнгийн картаар таних, асуултаар гэх мэт. Энэ олон аргуудаас “Сурахуйн хэв шинжийн давамгайллыг илрүүлэх” судалгааны аргыг байршууллаа.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069