Та зөвлөмж "№6 "-ийг/ыг үзэж байна.

Гадаад хэлний багш нар энэхүү арга зүйн мэдээллийг уншиж, сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, өөрийн хийсэн нэгж болон ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөндөө анализ хийх, шинэлэг санааг тусгах, сайжруулахад ашиглана.

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069