Та зөвлөмж "№2 "-ийг/ыг үзэж байна.

Зөвлөмжийн "Хэрэглэгдэхүүн" хэсэгт сурагчдын ялгаатай байдалд тохирсон даалгавар боловсруулах, даалгаврын сантай болох талаар зөвлөмжилсөн билээ. Энэ удаа даалгаврын сангаа баяжуулан шинээр даалгавар боловсруулж буй багш нарт санаа өгөх, туслах зорилгоор блүүмийн таксономын үе шатлалаар ялгаатай даалгавар боловсруулахад хамгийн өргөн хэрэглэгддэг үйл үгсийн жагсаалтыг хавсралтаар хүргүүлж байна.Эдгээр үйл үгс нь тухайн багш боловсруулсан даалгавартаа анализ, дүн шинжилгээ хийж сайжруулах, боловсруулах гэж байгаа даалгавраа аль түвшний ямар даалгавар боловсруулах вэ гэдэгт чиглэл өгөх, туслах зорилготой юм.

Сэтгэгдэлүүд

Ууганцэцээг
2017-01-03
thanks
Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

web counter(2021-08-13--наас хойш)
Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069