Та зөвлөмж "№2 "-ийг/ыг үзэж байна.

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын хүрээнд суралцахуйн зорилтод баримжаалан багшийн чиглүүлэг ямар байж болох талаар арга зүйн санаа өгөх зорилгоор дараах тодруулга- зөвлөмжийг багш нартаа хүргэж байна. 

Чиглэл: Хувь хүний болон өрхийн санхүү

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

Утасны жагсаалт
  • Сургалтын алба - +976-70140053
  • Сургалтын байгууллагын менежментийн алба - +976-70140057
  • Суралцагчийн хөгжлийн алба - +976-70140054
  • Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба - +976-77100058
  • Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба - +976-70140056
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • БМДИ - +976-77100069