Та зөвлөмж №2 -ийг/ыг үзэж байна.

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын хүрээнд суралцахуйн зорилтод баримжаалан багшийн чиглүүлэг ямар байж болох талаар арга зүйн санаа өгөх зорилгоор дараах тодруулга- зөвлөмжийг багш нартаа хүргэж байна. 

Чиглэл: Хувь хүний болон өрхийн санхүү

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.

Утасны жагсаалт
  • СӨБ, Бага боловсролын сургалтын алба - +976-70140058
  • Хэл, нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны алба - +976-70140053
  • Байгалийн ухааны алба - +976-70140054
  • Цахим сургалтын алба - +976-77100056
  • Захиалгат сургалтын алба - +976-70140057
  • Төлөвлөлт мониторингийн алба - +976-70140052
  • Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс - +976-70140059
  • Санхүү - +976-70140067
  • БМДИ - +976-77100069